Thursday, 11 February 2016

Benträdgården


Här är pdf-biblioteket med dokument från surrealistgruppens i Stockholm verksamhet (”Bibliotheca onthoplanctorum”-versionen uppdateras ej). Filerna är på engelska eller svenska.

Betydligt mer material är fortfarande tillgängligt i html-format direkt på den frusna surrealistgruppen-sidan (inte minst en mångfald av smärre bidrag och inklusive många texter från 90-talet och t o m några från 80-talet), eller (från 2006 och framåt) på de kollektiva bloggarna - icecrawler/heelwalker (eng), biografier åt okrossbara hälleflundror (sv), the terrestrial cephalopod (eng) som fortfarande uppdateras om än på mycket sporadisk basis, medan kormorantrådet (eng & sv) och diabolik-bloggen (sv) övergavs.Filerna är sorterade under följande rubriker, som förvisso ej är ömsesidigt uteslutande:
    Poesiantologier
    Grupprapporter
    Smärre grupprapporter
    Samlingspamfletter från merdarius och Kormorantrådet
    Surrealismens historia
    Gruppens tidiga liv
    Omfattande kompendier och enskilda essäer
    Perifert

Biblioteket håller sig inte med en egen länklista. Intresserade hänvisas till Desmatorium surrealistorum.

Kontakta surrealistgruppen på contactATsurrealistgruppenDOTorg

No comments:

Post a Comment